Pravda o tom, čo je intimita, láska, sexualita a vzťahy

Pravda o tom, co je intimita, láska, sexualita a vztahy  sa v priebehu tisícok rokov vytratila a zostáva skrytá.

Niektoré z najdôležitejších aspektov života nás vedome ani v škole, ani doma nenaucili.

Teraz máme šancu zameškané dobehnút a naucit sa to.

Pridajte sa k nám a zistite ako prežívat skutocne štastný vztah, skutocnú a vedomú lásku, energiu sexu a sexuality bez podmienok, hanby alebo negatívnych posolstiev. Úvodný workshop vám môže pomôct odpovedat na nasledovné otázky:

  • Co naozaj potrebujeme na to, aby sme boli štastní?
  • Co je skutocná intimita?
  • S kým a kedy máme nadviazat sexuálne spojenie?
  • Ktoré vztahy vytvárame vedome a nevedome, aby sme uspokojili svoje potreby?
  • Aké modely a archetypy nám pomáhajú, aby sme svoje potreby uspokojili?
  • Ako komunikujeme o týchto témach s druhými ludmi?

Okrem toho workshop ponúka:

  • Priestor na získanie náhladu o našom spojení z hladiska toku a pohybu energie a vedomia
  • Jednoduché starobylé komunikacné zásady a pravda
  • Možnost na odbúranie starých vzorcov správania sa a otvorenie sa plnšiemu spojeniu sa so sebou samým a s druhými

Jemné cvicenia, interakcie a výmena pozorovaní z cvicení nám poskytnú príležitost vydat sa na cestu radostných a hojných zážitkov, o ktoré nás možno v detstve alebo mladosti pripravili a ktoré vieme dnes spojit s múdrostou a objavit vo vlastnom tele krásu a energiu.

Kurz povedie Bayraba Ven (Ryan) spolu s asistentkou Maya.

Bayraba sa mnohé roky venoval štúdiu vztahov, energie, lásky a sexuality cez  Skydancing Tantra Johna Hawkena z Tantrickej cesty. Pracoval s ním, ako aj s mnohými dalšími ucitelmi tantry na súzvucnej komunikácii  a viacerých liecebných a energetických prístupoch.

Workshop sa bude konat od 28. októbra (piatok od19,00 hod) do nedele 30. októbra (nedela do 16,00 hod.)

Budeme pracovat síce s dotykom, po celý cas však budeme oblecení. Nebudeme aplikovat  sexuálne kontakty. Tento workshop nám pomôže odbúrat staré vzorce a rozšírit a posilnit naše vedomie.

Workshop sa koná v anglickom jazyku a bude tlmocený do slovenciny.

Cena:         80,- Euro  jedna osoba  / 50 Eur študentov a nezamestnaných

Miesto :     Penzión Harmónia, Ubytovanie a strava je v penzióne Harmónia, cena je so zlavou 30% 54 EUR a musí byt zaplatené po príchode na workshop.

Cas:           28.-30. október 2011

piatok  28.10.          19,00 – 22,00 hod

sobota  29.10.          10,00 – 22,00 hod

nedela 30.10.          10,00 –  16,00 hod

Pocet úcastníkov je limitovaný a dbá sa o rovnováhu mužov a žien.

Prihlasovanie sa zacalo, preto si miesto rezervujte a vyhnete sa tak rozcarovaniu.

Prihlásit sa môžete na mailovej adrese [email protected] alebo [email protected]

Prihláška, resp. registrácia je platná po zaplatení poplatku. V prípade zrušenia prihlášky môže byt zaplatený poplatok použitý na absolvovanie kurzu v neskoršom termíne, a to podla zváženia organizátorov.

Pár riadkov z lektorových terapeutických skúseností:

Mnoho ludí žiada konkrétnu špecifickú metódu terapie (reiki, kranio, masáž atd) bez toho, aby boli schopní presne sformulovat, co hladajú a co chcú vo svojom živote zmenit. Stáva sa, že zámer liecenia alebo terapeutického sedenia nájde terapeut pocas liecebnej seanse. Na tom nie je nic zlého. Castokrát máme svoje nádeje uložené tak hlboko pod nánosom sklamaní a naša životná vízia je natolko zahmlená súcasnými problémami, že k terapeutovi prichádzame len s nepresným pocitom, že máme k nemu íst a je to práve to, co potrebujeme.

To, co telo pocas terapie prejavuje – nech to vyzerá akokolvek cudne – je minulá skúsenost, emócia a bolest. Tie neprebiehajú práve teraz pocas liecebnej seanse– ved nehrozí žiadne nebezpecenstvo – ale iba poskytujeme telu cas a priestor, aby vyjadrilo to, co mu nebolo dovolené vyjadrit, ked sa trauma odohrala – nech bola prícina potlacenia akákolvek.

Za normálnych okolností cítime reálny dotyk reálne. Ak cítime jemný dotyk ako silný, alebo ho necítime vôbec, nieco nie je v poriadku. Silné pocitové vnímanie, resp. pocit bolesti pri jemnom dotyku môže signalizovat to, že je zablokovaná energia, ktorá sa v danom mieste ukladá. Úplná necitlivost môže indikovat to, že je potrebný dôraznejší dotyk – lahkú masáž alebo vibrovanie, ktoré sú potrebné na to, aby do daného miesta energia mohla znovu prúdit.

Energia v tele:
Podla alterantívnych prístupov je dýchanie jednou z ciest, ako do tela prijat viac energie.

Hlas má tú moc, že dokáže energiu v tele rozhýbat. Zvukové vlny sú najmenšou dávkou elektromagnetického spektra. Energiu rozpohybovanú hlasom a hlasovými prejavmi môžeme využit viacerými spôsobmi.

Posledným klúcom k prílivu energie je pohyb. Pri pohybe, tancovaní, skákaní a pocas behania sa energia uvolnuje. Pretavuje sa do radosti z pohybu a túto energiu vieme vedome využit na odblokovanie emócií a získat viac osobnej slobody.

Kombinovaním dýchania, hlasových prejavov a pohybu máme velkú šancu, aby sa energie v tele rozhýbali a navrátili do tela životnú silu.

Spiritualita je vo svojej podstate spoliehanie sa na naše spojenie s niecím väcším ako naše ego, z ktorého vychádzajú naše ciele a smerovanie. Inak povedané, spiritualita je spojenie s niecím väcším a vyšším ako sme my.

Tvrdé srdce znamená neschopnost srdca cítit, co je skutocné posolstvo, ktoré dostávame – a je jedno, ci to zodpovedá nášmu dnešnému názoru ci mysleniu alebo nie.
Stvrdnutá šija signalizuje, že nie sme schopní vidiet veci okolo seba z iného uhla pohladu. Ked máme stvrdnutú šiju, casto nevidíme veci a ani tie, ktoré máme rovno pred ocami.

Viac www.bayraba.com


 

Namaste